T-Innovation

about us

ทำไมต้อง T-Inno

สำหรับเว็บไซต์นี้เราได้จัดทำขึ้นมา สาเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์
COVID-19 ในปีพ.ศ. 2563 ทางผู้จัดทำได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสในครั้งนี้ จึงได้พยายามหาวิธีที่จะหาเงินให้ได้ และเกิดความคิดที่อยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่น

ทำไมถึงต้องชื่อ T-Innovation คำว่า T ย่อมาจาก Tity หรือชื่อของผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็นคนแรก และคำว่า Innovation ย่อมาจากนวัตกรรม
พวกเราต้องการที่จะแบ่งนวัตกรรมที่ใช้หาเงินในช่วงนั้นๆขึ้นมา.

T-Inno Banner About Us
Profile Display Owner Website T-Inno

Owner T-Inno Website

ในวันที่เราลำบากหรือปัญหาต่างๆนาๆ ถาโถมเข้ามา ผมอยากให้ทุกๆอย่าท้อ
คอยสู้ต่อไปว่าสักวันนึงมันก็จะผ่านไป แล้วเราจะได้รับประสบการณ์มากมาย
เสาะแสวงหาและพยายาม ความสำเร็จจะมาถึงเราไม่ช้าก็เร็ว